Днес Православната Църква чества:

 
 

Орден на Тамплиерите - Велик Магистериален Приорат на България - Велик Магистериум Порто

 

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI 

НЕ е масонски или парамасонски орден, и НЕ е свързан, обвързан или присъединен към масонството и/или някоя от подчинените му организации.

Рицарите Тамплиери признават и следват единствено историческите идеали на древния Орден, така както са формулирани в неговия Устав, и претендират да са директни наследници на древната Рицарска традиция.

tagma

 
За нас

1) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим / Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим / (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANIO.S.M.T.H.), традиционен, християнски, всеселенски, космополитен, независим и неполитизиран международен орден, се ръководи от следните върховни актове: Правилата, написани от Св. Бернар; Хартата на предаването, създадена от 23-ия Велик Магистър Ф. Йоханес Лармениус на 13-ти февруари 1324 г. и подписана от следващите Велики Магистри; Общия Устав, приет на Общия Капитул във Версай през 1705 г., Устава от 1947 г. (отразен в Протокол от 27-ми декември 1946 г.); Магистериалните Декрети, преработени и усъвременени в Устава на Ордена.

2) Принципите, които всеки член на Ордена възприема с цялото си сърце и съзнание и силно желае да изпълни за доброто и благоденствието на обществото в основни линии са:

  •  Да пази нашата Християнска вяра, нашата Свещена Църква и нашата Християнска цивилизация;
  •  Да поддържа християнското присъствие и влияние в Светите Земи и разпространението му в целия свят;
  • Да подкрепя и да служи на слабите, бедните и болните, както и да насърчава и подпомага делата на християнско милосърдие и благотворителност;
  •  Да подкрепя и пази онеправданите;
  • Да работи за моралното и духовно заздравяване на нашия Орден;
  • Освен важните теми, свързани с нашите традиции, Орденът на Храма също така се занимава и с издирване, реставрация, консервация и проучване на паметници и архиви, които съдържат свидетелства за древните принципи и дела на Ордена, както и неговото духовно наследство. Същевременно, Орденът насърчава изследвания на историята, хералдиката, генеалогията, философията и религията, които са свързани с миналото, както и с настоящото му призвание и духовност.

3) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим / Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим / (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANIO.S.M.T.H.) се счита за законния исторически директен наследник на древния Орден на Храма, основан през 1118 г. от деветимата Рицари основатели.

4) Върховният Военен Орден на Храма на Йерусалим / Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим / (ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANIO.S.M.T.H.) НЕ е езотерично, окултно, скрито или тайно общество, и е еднакво обърнат към всички християни, мъже и жени, които изповядват някое от универсално възприетите християнски вероизповедания. Една от най-важните форми на „въвеждане”, припозната и практикувана от Ордена, е Светото Тайнство на Кръщаването в името на нашия Бог Иисус Христос. Титлите, давани от Ордена, са част от публични церемонии или служби по обличане във власт, на които присъства християнски свещеник, и се дават на членовете, за да се припознае тяхната решимост да изпълняват работата, която е определена в Устава на Ордена и тяхната съпричастност към неговата мисия. Титлите и сановете се дават чрез прием на постуланти, повдигането им в рицарска степен като благородни служители и пазители на Християнската Вяра и като наследници и пазители на рицарските принципи, дух и ценности.

5) O.S.M.T.H. до извесна степен е загубил строгите си монашеските черти, така че предишните обети за бедност и целомъдрие сега са заменени от твърда решимост да се упражнява, утвърждава и популяризира благотворителността, както и да се живее непокварено, според заветите на нашата добра християнска традиция, в двойки или единично, според свободния личен избор.

6) Клетвата се отнася до декларирането на решимостта да се пази Християнската Вяра през целия живот, като се казва Клетвата за вярност и преданост пред Бог и пред всички членове на Ордена.

7) Клетвата за мълчание е сведена до това да се спазва предпазливост и сдържаност относно вътрешните дела на Ордена и понастоящем се разбира като форма на дисциплина, упражнявана и възприета във всяка съвременна организация.

8) Военният характер на O.S.M.T.H. се отнася само до вътрешната структура на ранговете на Ордена, до спазването от страна на Тамплиерите на правилата за поведение и подчинение на по-висшестоящите ръководители, на различните нива и длъжности, така че гражданските действия на Ордена да бъдат съгласувани и ефективни в добрия дух, наследен от нашите предшественици. Мечът е запазен и като орнамент, и заради символичната си стойност като съвременно оръжие на Ордена, което се състои от Думата – заострения край, и Делото – режещото острие. Рицарите и Дамите на Храма на O.S.M.T.H. днес не са призовани да предприемат радикални действия срещу други човешки същества от различна вяра, а да прегърнат толерантността и да се борят с открито сърце и чисто съзнание да разпространяват нашата свещена Християнска Вяра с добрия пример, който дават в нашето общество. За нашия Орден тези ценности представляват Пътя и Истината.

9) Като добри християни, които осъзнават и възприемат принципите, записани в Светото Евангелие, O.S.M.T.H. се е организирал като щит около Християнската църква. O.S.M.T.H. се стреми да даде своя верен светски принос в работата и делата на Църквата, като спазва законите и съдейства на властите в съответната страна, в която действа. В България O.S.M.T.H. действа като неправителствена, неполитическа организация с нестопанска цел чрез Сдружение "Велик Магистериален Приорат на България - Орден на Рицарите Тамплиери от Йерусалим"- "Magnus Prioratus Magistralis Bulgariae - O.S.M.T.H.", която е основана на Магистериални Декрети, издадени от Великия Магистър на O.S.M.T.H. Те припознават нашето право да представяме Ордена в нашата страна.

София, 2007 A.D. (889 A.T.)

Рицар Велик Кръст Асен Асенов, KGCTJ
Велик Магистериален Приор на България

 

Велик Магистър на Ордена на Тамлиерите  Н.С.В. Жак Шарл ДЮБОС, EMC
Велик Магистър

на Ордена на Храма

gerb-CMYK-NEW_MAGISTERIUM.png

Господня Молитва

Отче наш, Който си на небесата!
Да се свети Твоето име,
да дойде Твоето Царство,
да бъде Твоята воля,
както на небето, тъй и на земята;
насъщния ни хляб дай ни днес,
и прости нам дълговете ни,
както и ние прощаваме на нашите длъжници,
и не въведи нас в изкушение,
но избави ни от Лукавия;
защото Твое е царството
и силата и славата вовеки.
Амин.

Девиз на Ордена на Тамплиерите